Adatgyűjtés, adatvizualizáció, üzleti intelligencia

Az üzleti folyamatok során keletkező adatok fontos összefüggéseket tartalmaznak, melyeket nehéz felfedezni csak a számokat szemlélve.

Vizuálisan, jól megválasztott diagramok, grafikonok formájában megjelenítve a számokat, könnyebben érzékeljük azok arányait, észrevehetünk fontos összefüggéseket. Megosztva másokkal az így megjelenített adatok hatékonyan segítik a kommunikációt is.

Egy keretrendszert ajánlunk, amelyet adaptálva az Ön üzleti, termelési környezetéhez, alkalmas a termelési folyamat során a félkész- vagy késztermékek tervezett és elkészült mennyiségeinek folyamatos vizuális szemléltetésére.

A vizuális elemek megjelenítése a gyártóhelyeken vagy akár közösségi helyeken elhelyezett monitorokon történhet. A termelési adatok származhatnak közvetlen adatgyűjtésből, például vonalkód olvasó vagy számláló szenzor, de származhat akár az Ön termelést támogató informatikai rendszeréből is. A termelési adatok megismerése, az eredmények  vizuális megjelenítése ösztönzőleg hat a munkatársakra, azok csoportjaira. Ez végső soron a termelékenység növelését eredményezheti.

Megvizsgáljuk vállalkozása jelenlegi informatikai környezetét. Javaslatot teszünk, hogyan lehetne  kialakítani és bevezetni az Ön üzemében a gyártási adatok  összegyűjtését és megjelenítését.

Szeretnénk hozzájárulni vállalkozása további sikeréhez.

Üzemi - gyártási adatok adatvizualizáció
Adatok megjelenítése példa